Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0944480214
E-mail: info@niniwell.sk

Fakturačná adresa:
TI GROUP s.r.o.
Vaďovce 98
916 13 Vaďovce

IČO: 35963301
DIČ: 2022082689
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 38207/B.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár