Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok 

Reklamačný poriadok pre tovar označený písmenom B:

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho RAJ HOLDING s.r.o., článok 9, ktoré sú zverejnené na https://www.darcekovy-raj.sk/obsah/3-obchodne-podmienky

2.  Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@darcekovy-raj.sk.