Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre tovar označený písmenom A:

1. Reklamačný poriadok sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho BERGER Capital s.r.o., ktoré sú zverejnené na https://www.shopinguj.sk/reklamacny-poriadok/

2.  Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (BERGER Capital s.r.o., Hlavné námestie 23, 936 01 Šahy)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@shopinguj.sk.


Reklamačný poriadok pre tovar označený písmenom B:

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho RAJ HOLDING s.r.o., článok 9, ktoré sú zverejnené na https://www.darcekovy-raj.sk/obsah/3-obchodne-podmienky

2.  Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@darcekovy-raj.sk.