Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre tovar označený písmenom A:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho BERGER Capital s.r.o., sekcia Odstúpenie od zmluvy, ktoré sú zverejnené na https://www.shopinguj.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu BERGER Capital s.r.o., Hlavné námestie 23, 936 01 Šahy, info@shopinguj.sk


Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre tovar označený písmenom B:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho RAJ HOLDING s.r.o., článok 7, ktoré sú zverejnené na https://www.darcekovy-raj.sk/obsah/3-obchodne-podmienky.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa, info@darcekovy-raj.sk